Příklad odvození modelu

Odvození modelu

Tento Poznámkový blok používá ElasticNet model vyškolený pro datovou sadu diabetes popsanou v výukovém návodu a scikit model a ušetřete ve formátu scikit-učení. V tomto poznámkovém bloku se dozvíte, jak:

  • Vyberte model pro nasazení pomocí uživatelského rozhraní experimentu MLflow.
  • Načtení trained model jako modelu scikit-učení
  • Vytvoření PySpark UDF z modelu
  • Použití UDF k přidání sloupce předpovědi do datového rámce

Poznámkový blok pro odvození MLflow

Získat poznámkový blok

scikit – seznámení s nasazením modelu v Azure ml

Tento Poznámkový blok používá ElasticNeté modely, které jsou popsány v datové sadě diabetes popsané v tématu výuka modelu scikit a ve formátu scikit-učení. V poznámkovém bloku se dozvíte, jak:

  • Vyberte model pro nasazení pomocí uživatelského rozhraní experimentu MLflow.
  • Nasazení modelu do Azure ML pomocí rozhraní MLflow API
  • Dotaz na nasazený model
  • Opakování nasazení a procesu dotazů pro jiný model
  • Odstranění nasazení pomocí rozhraní MLflow API

MLflow scikit – seznámení s nasazením modelu v poznámkovém bloku Azure

Získat poznámkový blok