Fondy

Fondy Azure Databricks snižují dobu potřebnou ke spouštění a automatickému škálování clusterů tím, že udržují sadu nečinných instancí připravených k použití. Když cluster připojený k fondu potřebuje instanci, nejprve se pokusí přidělit jednu z nečinných instancí fondu. Pokud fond nemá žádné nečinné instance, rozšíří se přidělením nové instance od zprostředkovatele instancí, aby se pokryl požadavek clusteru. Když cluster uvolní instanci, vrátí se do fondu a je volně k dispozici pro použití jiným clusterem. Nečinné instance fondu můžou používat jenom clustery, které jsou k fondu připojené.

Úvodní informace o fondech a doporučeních konfigurace najdete v video o fondech datacihlů:

Když jsou instance ve fondu nečinné, Azure Databricks neúčtuje jednotky DBU. Použije se ale fakturace zprostředkovatele instancí – viz ceny.

Fondy můžete spravovat pomocí uživatelského rozhraní, rozhraní příkazového řádku a vyvoláním rozhraní API fondů. Tato část popisuje, jak pracovat s fondy pomocí uživatelského rozhraní. Informace o dalších metodách najdete v článcích Rozhraní příkazového řádku pro fondy instancí a Rozhraní API fondů instancí.

V této části: