Couchbase

Couchbase poskytuje databázi pro více cloudů na podnikové úrovni, která nabízí robustní funkce vyžadované pro klíčové podnikové aplikace na vysoce škálovatelné a dostupné platformě.

Poznámka

K tomuto zdroji dat nemůžete získat přístup z clusteru se systémem Databricks Runtime 7,0 nebo novějším, protože konektor Couchbase, který podporuje Apache Spark 3,0, není k dispozici.

Následující Poznámkový blok ukazuje, jak nastavit Couchbase pomocí Azure Databricks.

Poznámkový blok Couchbase

Získat poznámkový blok