Příručka pro Delta Lake a Delta Engine

Delta Lake je open source vrstva úložiště, která zajišťuje spolehlivost datových jezer. Delta Lake nabízí transakce ACID a škálovatelné zpracování metadat a sjednocuje streamování a dávkové zpracování dat. Delta Lake funguje nad stávajícím datovým jezerem a je plně kompatibilní s rozhraními Apache Spark API. Delta Lake v Azure Databricks umožňuje konfigurovat Delta Lake na základě vzorů vašich úloh.

Azure Databricks zahrnuje také modul Delta Engine, který poskytuje optimalizovaná rozložení a indexy pro rychlé interaktivní dotazy.

Tato příručka popisuje Delta Lake v Azure Databricks a Delta Engine.