Reference k rozhraní API Delta Lake

Pro většinu operací čtení a zápisu u rozdílových tabulek můžete použít rozhraní API pro Apache Spark čtenář a zapisovač . Příklady najdete v tématu čtení a zápisy a zápisy do tabulky a čtení a zápisy do tabulkovýchdávek.

Existují však některé operace, které jsou specifické pro rozdílové Lake a je nutné použít rozhraní API pro rozdílové Lake. Příklady najdete v tématu příkazy nástrojů pro tabulky.

Poznámka

Některá rozdílová rozhraní API Lake jsou stále ve vývoji a jsou v dokumentaci k rozhraní API označena jako nerozvíjející kvalifikátor.

Azure Databricks zajišťuje binární kompatibilitu mezi rozdílovým a rozdílovým Lake v Databricks Runtime. Chcete-li zobrazit rozdílovou verzi rozhraní Lake API zabalenou v každé verzi Databricks Runtime a odkazy na dokumentaci k rozhraní API, přečtěte si část věnované kompatibilitě rozhraní Lake API.