Optimalizace výkonu při spojování

Delta Lake v Azure Databricks optimalizuje spojování pro rozsahy a pro nerovnoměrné distribuce. Optimalizace spojování oblastí vyžadují ladění na základě vašich vzorů dotazů a díky pomocným tipům pro zkosení můžete své zkosení efektivně spojit. V následujících článcích se dozvíte, jak tyto optimalizace spojování využít co nejlépe: