Matplotlib

Metoda zobrazení Matplotlibch číslic závisí na tom, kterou verzi Databricks Runtime váš cluster používá:

  • Databricks Runtime 6,5 a novější: přímo podporuje zobrazení vložených obrázků.
  • Databricks Runtime 6,4: volejte %matplotlib inline příkaz Magic.
  • Databricks Runtime 6,3: Nakonfigurujte cluster pomocí spark.databricks.workspace.matplotlibInline.enabled = true příkazu Magic a zavolejte ho %matplotlib inline .
  • Databricks Runtime 6,2 a níže: použijte display funkci.

Následující Poznámkový blok ukazuje, jak zobrazit Matplotlibelné obrázky v poznámkových blocích Pythonu.

Poznámkový blok Python matplotlib

Získat poznámkový blok

Vykreslování imagí při vyšším rozlišení

Obrázky matplotlib můžete vykreslit v poznámkových blocích Pythonu na dvojnásobku standardního rozlišení a poskytnout uživatelům obrazovky s vysokým rozlišením lepší možnosti vizualizace. V buňce poznámkového bloku nastavte jednu z následujících možností:

retina nastavení

%config InlineBackend.figure_format = 'retina'

from IPython.display import set_matplotlib_formats
set_matplotlib_formats('retina')

png2xnastavení

%config InlineBackend.figure_format = 'png2x'

from IPython.display import set_matplotlib_formats
set_matplotlib_formats('png2x')

Pokud chcete přejít zpět na standardní rozlišení, přidejte do buňky s poznámkovým blokem následující:

set_matplotlib_formats('png')

%config InlineBackend.figure_format = 'png'