Úpravy tajných kódů

Ukládání přihlašovacích údajů jako Azure Databricks tajných klíčů usnadňuje ochranu vašich přihlašovacích údajů při spuštění poznámkových bloků a úloh. Je však snadné neúmyslně tisknout tajný kód na standardní výstupní vyrovnávací paměti nebo zobrazit hodnotu během přiřazení proměnné.

Chcete-li tomu zabránit, Azure Databricks přeredigování tajné hodnoty, které jsou čteny pomocí dbutils.secrets.get() . Při zobrazení ve výstupu buňky poznámkového bloku jsou tajné hodnoty nahrazeny hodnotou [REDACTED] .

Upozornění

Použití tajného kódu pro výstup buňky poznámkového bloku se vztahuje pouze na literály. Funkce redigování tajného klíče proto nezabrání záměrné a libovolné transformaci tajného literálu. Chcete-li zajistit správnou kontrolu tajných kódů, měli byste použít řízení přístupu k objektům pracovního prostoru (omezení oprávnění ke spouštění příkazů) a zabránit tak neoprávněnému přístupu ke sdíleným kontextům poznámkového bloku.