Analýzy grafů

Pro analýzu grafů Azure Databricks podporuje GraphFrames a GraphX.

Při práci s GraphFrames služba Databricks doporučuje použití clusteru se spuštěným modulem Databricks Runtime for Machine Learning, protože zahrnuje optimalizovanou instalaci GraphFrames.