DELETE FROM (Delta Lake v Azure Databricks)

Odstraní řádky, které odpovídají predikátu. Pokud není k dispozici žádný predikát, odstraní všechny řádky.

Syntax

DELETE FROM table_identifier [AS alias] [WHERE predicate]
 • table_identifier

  • [database_name.] table_name: Název tabulky, volitelně kvalifikovaný s názvem databáze.
  • delta.`<path-to-table>`: Umístění existující rozdílové tabulky.
 • JAKO alias

  Definujte alias tabulky.

 • WHERE

  Filtruje řádky podle predikátu.

  WHEREPredikát podporuje poddotazy, včetně IN ,,, NOT IN EXISTS NOT EXISTS a skalárních poddotazů. Následující typy poddotazů nejsou podporovány:

  • Vnořené poddotazy, tj. poddotaz uvnitř jiného poddotazu
  • NOT INpoddotaz uvnitř, například OR````a = 3 OR b NOT IN (SELECT c from t)

  Ve většině případů můžete přepsat NOT IN poddotazy pomocí NOT EXISTS . Doporučujeme použít NOT EXISTS , kdykoli je to možné, stejně jako DELETE u NOT IN poddotazů může být pomalé.

Příklad

DELETE FROM events WHERE date < '2017-01-01'

Příklady poddotazu

DELETE FROM all_events
 WHERE session_time < (SELECT min(session_time) FROM good_events)

DELETE FROM orders AS t1
 WHERE EXISTS (SELECT oid FROM returned_orders WHERE t1.oid = oid)

DELETE FROM events
 WHERE category NOT IN (SELECT category FROM events2 WHERE date > '2001-01-01')