RESTORE (Delta Lake v Azure Databricks)

Poznámka

K dispozici v Databricks Runtime 7,4 a novějších.

Obnoví rozdílovou tabulku do předchozího stavu. Obnovení na starší číslo verze nebo je podporováno časové razítko.

Syntax

RESTORE [TABLE] table_identifier[TO] <time_travel_version>

kde:

  • table_identifier
    • [database_name.] table_name: Název tabulky, volitelně kvalifikovaný s názvem databáze.
    • delta.`<path-to-table>`: Umístění existující rozdílové tabulky.
<time_travel_version>  =
  TIMESTAMP AS OF <timestamp_expression> |
  VERSION AS OF <version>

Další informace o příkazu najdete RESTORE v tématu obnovení rozdílové tabulky.