Výraz běžné tabulky (CTE)

Definuje dočasnou sadu výsledků dotazu, kterou můžete v oboru příkazu SQL odkazovat několikrát. CTE se používá hlavně v SELECT příkazu.

Syntax

WITH common_table_expression [ , ... ]

I když common_table_expression je definován jako

expression_name [ ( column_name [ , ... ] ) ] [ AS ] ( query )

Parametry

 • expression_name

  Název pro běžný výraz tabulky

 • zadávání

  Příkaz SELECT.

Příklady

-- CTE with multiple column aliases
WITH t(x, y) AS (SELECT 1, 2)
SELECT * FROM t WHERE x = 1 AND y = 2;
+---+---+
| x| y|
+---+---+
| 1| 2|
+---+---+

-- CTE in CTE definition
WITH t AS (
  WITH t2 AS (SELECT 1)
  SELECT * FROM t2
)
SELECT * FROM t;
+---+
| 1|
+---+
| 1|
+---+

-- CTE in subquery
SELECT max(c) FROM (
  WITH t(c) AS (SELECT 1)
  SELECT * FROM t
);
+------+
|max(c)|
+------+
|   1|
+------+

-- CTE in subquery expression
SELECT (
  WITH t AS (SELECT 1)
  SELECT * FROM t
);
+----------------+
|scalarsubquery()|
+----------------+
|        1|
+----------------+

-- CTE in CREATE VIEW statement
CREATE VIEW v AS
  WITH t(a, b, c, d) AS (SELECT 1, 2, 3, 4)
  SELECT * FROM t;
SELECT * FROM v;
+---+---+---+---+
| a| b| c| d|
+---+---+---+---+
| 1| 2| 3| 4|
+---+---+---+---+

-- If name conflict is detected in nested CTE, then AnalysisException is thrown by default.
-- SET spark.sql.legacy.ctePrecedencePolicy = CORRECTED (which is recommended),
-- inner CTE definitions take precedence over outer definitions.
SET spark.sql.legacy.ctePrecedencePolicy = CORRECTED;
WITH
  t AS (SELECT 1),
  t2 AS (
    WITH t AS (SELECT 2)
    SELECT * FROM t
  )
SELECT * FROM t2;
+---+
| 2|
+---+
| 2|
+---+