Dokumentace k Azure Event Grid

Azure Event Grid je plně spravovaná služba inteligentního směrování událostí, která umožňuje jednotnou spotřebu událostí s využitím modelu publikování a odběru. Azure Event Grid vám umožní reagovat na relevantní události služeb Azure i mimo Azure, a to téměř v reálném čase. Naučte se používat Azure Event Grid prostřednictvím našich šablon Rychlý start, výukových kurzů a ukázek.

Zprovoznění během 5 minut

Naučte se vytvářet vlastní události a přihlašovat se k jejich odběru.

Naučte se směrovat události služby Blob Storage.

Podrobné kurzy

Naučte se vyvíjet aplikace, které reagují na události.

  1. Monitorování změn ve virtuálních počítačích pomocí aplikací logiky
  2. Změna velikosti nahraných obrázků
  3. Integrace Azure Automation se službou Event Grid

Získávání dovedností pomocí Microsoft Learn

Další interaktivní výuka...

Referenční informace