Vygenerování a přenos vašeho klíče klienta – přes internet: VYŘAZENÝ OBSAHGenerate and transfer your tenant key – over the Internet: RETIRED CONTENT

Platí pro: Azure Rights Management, Office 365Applies to: Azure Rights Management, Office 365

Informace v tomto článku byly odebrané, protože teď, když Azure Rights Management pro klíče tenanta spravované zákazníky (označované také jako funkce Přineste si vlastní klíč, nebo BYOK) používá službu Azure Key Vault, už nejsou relevantní.The information in this article has been removed because it is no longer relevant now that Azure Rights Management uses Azure Key Vault for customer-managed tenant keys (also known as bring your own key, or BYOK).

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.