Odebrání ochrany souboru pomocí aplikace pro sdílení obsahu Rights ManagementRemove protection from a file by using the Rights Management sharing application

Platí pro: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 s aktualizací SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

Pokud chcete odebrat ochranu souboru (odemknout soubor), který byl předtím chráněný pomocí aplikace pro sdílení obsahu RMS, použijte možnost Odebrat ochranu z Průzkumníka souborů.To remove protection from a file (that is, unprotect a file) that was previously protected by using the RMS sharing application, use the Remove Protection option from File Explorer.

Důležité

Odebrat ochranu souboru může jenom jeho vlastník.You must be an owner of the file to remove protection.

Odebrání ochrany souboruTo remove protection from a file

  1. V Průzkumníku souborů klikněte pravým tlačítkem na soubor (například Ukázka.ptxt), vyberte Chránit pomocí RMS, klikněte na Chránit místě a potom klikněte na Odebrat ochranu:From File Explorer, right-click the file (for example, Sample.ptxt), select Protect with RMS, click Protect in-place, and then click Remove Protection:

    Možnost Odebrat ochranu pro aplikaci pro sdílení obsahu RMS

    Může se zobrazit výzva k zadání přihlašovacích údajů.You might be prompted for credentials.

Poznámka: Pokud tyto možnosti RMS nevidíte, nejspíš nemáte v počítači nainstalovanou aplikaci pro sdílení obsahu RMS, není nainstalovaná její nejnovější verze nebo se její instalace musí dokončit restartováním počítače.Note: If you do not see these options, it’s likely that either the RMS sharing application is not installed on your computer, the latest version isn’t installed, or your computer must be restarted to complete the installation. Další informace o tom, jak nainstalovat aplikaci pro sdílení obsahu, najdete v tématu Stažení a instalace aplikace pro sdílení obsahu Rights Management.For more information about how to install the sharing application, see Download and install the Rights Management sharing application.

Původní chráněný soubor (například Ukázka.ptxt) se odstraní a nahradí se souborem, který má stejný název, ale příponu nechráněného souboru (například Ukázka.txt).The original protected file is deleted (for example, Sample.ptxt) and replaced with a file that has the same name but with the unprotected file name extension (for example, Sample.txt).

Příklady a další pokynyExamples and other instructions

Příklady používání aplikace pro sdílení obsahu Rights Management a pokyny k používání najdete v následujících částech uživatelské příručky aplikace pro sdílení obsahu Rights Management:For examples for how you might use the Rights Management sharing application, and how-to instructions, see the following sections from the Rights Management sharing application user guide:

Viz takéSee Also

Uživatelská příručka aplikace pro sdílení obsahu Rights ManagementRights Management sharing application user guide

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.