Dokumentace k akcelerátorům řešení IoT

Naučte se využívat akcelerátory řešení IoT. Tyto články ukazují, jak využít akcelerátory řešení k nastartování implementace běžných scénářů IoT, jako je vzdálené monitorování, využití IoT v průmyslu, prediktivní údržba a simulace zařízení.


Zprovoznění během 5 minut

Začínáme s akcelerátory řešení IoT:

Podrobné kurzy

Další informace o akcelerátorech řešení IoT a klíčových scénářích, které implementují:

  1. Monitorování zařízení IoT
  2. Detekce problémů se zařízeními připojenými k řešení pro monitorování
  3. Konfigurace a správa zařízení připojených k řešení pro monitorování
  4. Analýza původní příčiny pro upozornění
  5. Použití upozornění a oprava potíží se zařízeními