Dokumentace k akcelerátorům řešení Azure IoT

Akcelerátory řešení Azure IoT jsou kompletní a ucelená řešení IoT připravená k nasazení, která implementují běžné scénáře IoT, jako je vzdálené monitorování.