Dokumentace ke službě Azure Machine Learning

Azure Machine Learning nabízí webová rozhraní a sady SDK umožňující rychle trénovat a nasazovat kanály a modely strojového učení ve velkém měřítku. K těmto funkcím můžete přistupovat z opensourcových architektur Pythonu, jako jsou PyTorch, TensorFlow a scikit-learn.