Marketingové osvědčené postupyMarketing best practices

Při vytváření a sestavování nabídek do komerčního tržiště mějte na paměti Doporučené osvědčené postupy, poskytněte zákaznické testy a připojte se k zákazníkům Microsoftu a partnerskou komunitě.Keep marketing best practices in mind as you create and list offers to the commercial marketplace, provide customer trials, and connect with Microsoft customers and the partner community. Pokud optimalizujete své nabídky a kampaně pro uvedení na trh, můžete zvýšit své pořízení zákazníků.If you optimize your offer listings and go-to-market campaigns, you can accelerate your customer acquisition. Stáhněte si příručku o osvědčených postupech pro Azure Marketplace & AppSource , kde se dozvíte, jak na vašem online marketingovém úsilí získat maximum.Download the Azure Marketplace & AppSource best practice guide to learn how to get the most out of your online marketing efforts.

Další informace o tom, jak vám Microsoft Partner Network může pomáhat s růstem vaší firmy, najdete v tématu Přechod na trh s Microsoftem.To learn more about how the Microsoft Partner Network can help you grow your business, see Go to market with Microsoft. Přihlaste se k partnerskému centru , abyste mohli vytvořit a nakonfigurovat vaši nabídku.Sign in to Partner Center to create and configure your offer.