Výpis úloh

media services logo v3


Hledáte dokumentaci k Media Services v2?
Máte potíže? V průvodci odstraňováním potíží najdete řešení problémů s používáním Media Services.
Ukázky kódu najdete na stránce Ukázky .

Úloha – žádost o Media Services použít transformaci na daný vstupní video nebo zvukový obsah. Po vytvoření transformace můžete úlohy odesílat pomocí rozhraní API Media Services nebo libovolné publikované sady SDK. Úloha určuje informace, jako je umístění vstupního videa a umístění výstupu. Umístění vstupního videa můžete zadat pomocí adres URL HTTPS, adres URL SAS nebo prostředků.

Metody

K výpisu úloh použijte následující metody.

Výpis úloh na portálu

  1. Přejděte na Media Services účet, se kterým chcete pracovat.
  2. V nabídce vyberte Transformace + úlohy . Zobrazí se obrazovka Transformace + úlohy.
  3. Vyberte transformaci přidruženou k úloze, kterou chcete zrušit. Obrazovka vlastností transformace se zobrazí se seznamem úloh pomocí transformace.