Dokumentace ke službě Network Watcher

Naučte se používat Azure Network Watcher. Rychlá zprovoznění, kurzy, ukázky a další materiály ukazují, jak pomocí nástrojů, jako jsou zachytávání paketů a protokoly toků NSG, získat přehled o službě Azure Virtual Network, diagnostikovat potíže se směrováním a filtrováním provozu a monitorovat připojení.

Zprovoznění během 5 minut

Zjistěte, jak diagnostikovat problémy s filtrováním provozu do a z virtuálního počítače.

Podrobné kurzy

Zjistěte, jak diagnostikovat problémy ve vaší virtuální síti.

  1. Diagnostika potíží se síťovým směrováním virtuálního počítače (VM)
  2. Monitorování síťové komunikace mezi dvěma virtuálními počítači
  3. Diagnostika potíží s komunikací mezi sítěmi
  4. Protokolování síťového provozu do a z virtuálního počítače

Bezplatné školicí video od Pluralsightu

Referenční informace