Dokumentace ke službě Azure Network Watcher

Naučte se používat Azure Network Watcher. Rychlá zprovoznění, kurzy, ukázky a další materiály ukazují, jak pomocí nástrojů, jako jsou zachytávání paketů a protokoly toků NSG, získat přehled o službě Azure Virtual Network, diagnostikovat potíže se směrováním a filtrováním provozu a monitorovat připojení.