Statistika latence sítě Azure v přenosu

Azure nepřetržitě monitoruje latenci (rychlost) základních oblastí své sítě pomocí nástrojů pro interní monitorování a také měření shromažďovaných službou ThousandEyes, což je služba syntetického monitorování třetí strany.

Jak se shromažďují míry?

Měření latence se shromažďují od agentů ThousandEyes hostovaných v cloudových oblastech Azure po celém světě, které neustále odesílají testy sítě mezi sebou v intervalu 1 minut. Statistika měsíční latence se odvozuje z průměrného počtu shromážděných ukázek v měsíci.

Května 2021 hodnoty latence odezvy

Níže jsou uvedené průměrné doby odezvy mezi oblastmi Azure za posledních 31 dní (končící na 31. května 2021). Následující měření jsou poháněná nástrojem ThousandEyes.

Statistika latence mezi oblastmi Azure

Další kroky

Přečtěte si o oblastech Azure.