Instalace Azure CLI 2.0

Nainstalujte si novou verzi Azure CLI ještě dnes! Vylepšili a aktualizovali jsme jej, aby poskytovalo skvělé nativní prostředí příkazového řádku pro správu prostředků Azure. Je možné používat ho v systémech macOS, Linux a Windows. Informace o nejnovější verzi najdete v tématu Poznámky k verzi.

Poznámka

Pokud potřebujete předchozí verzi Azure CLI, přečtěte si postup instalace Azure 1.0.

macOS

 1. Nainstalujte Azure CLI 2.0 pomocí jednoho příkazu curl.

  curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash
  
 2. Možná bude nutné restartovat příkazové prostředí, aby se projevily některé změny.

  exec -l $SHELL
  
 3. Spusťte Azure CLI 2.0 z příkazového řádku pomocí příkazu az.

Poznámka

Pokud provádíte instalaci pomocí InstallAzureCli, az component update se nepodporuje. Pokud chcete provést aktualizaci na nejnovější rozhraní příkazového řádku, spusťte znovu curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash.

Pokud chcete provést odinstalaci, přečtěte si pokyny k ruční odinstalaci.

Windows

Rozhraní příkazového řádku můžete nainstalovat s využitím MSI a využít ho v příkazovém řádku Windows, nebo můžete k jeho instalaci využít apt-get pro Bash na Ubuntu ve Windows.

MSI pro příkazový řádek Windows

Pokud chcete rozhraní příkazového řádku nainstalovat ve Windows a používat ho v příkazovém řádku Windows, stáhněte a spusťte MSI.

Poznámka

Pokud provádíte instalaci pomocí MSI, az component se nepodporuje. Pokud chcete provést aktualizaci na nejnovější rozhraní příkazového řádku, spusťte MSI znovu.

Pokud chcete CLI odinstalovat, spusťte MSI znovu a vyberte možnost odinstalace.

apt-get pro Bash na Ubuntu ve Windows

 1. Pokud nemáte Bash ve Windows, nainstalujte si ho.

 2. Otevřete prostředí Bash.

 3. Upravte seznam zdrojů.

  echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
     sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
  
 4. Spusťte následující příkazy sudo:

  sudo apt-key adv --keyserver packages.microsoft.com --recv-keys 417A0893
  sudo apt-get install apt-transport-https
  sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli
  
Poznámka

Pokud provádíte instalaci pomocí apt-get, az component se nepodporuje. Pokud chcete aktualizovat rozhraní příkazového řádku, spusťte znovu sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli.

Pokud chcete provést odinstalaci, spusťte sudo apt-get remove azure-cli.

Linux

 1. V Linuxu možná bude nutné nainstalovat určité požadované součásti.

 2. Nainstalujte Azure CLI 2.0 pomocí jednoho příkazu curl.

  curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash
  
 3. Možná bude nutné restartovat příkazové prostředí, aby se projevily některé změny.

  exec -l $SHELL
  
 4. Spusťte Azure CLI 2.0 z příkazového řádku pomocí příkazu az.

Poznámka

Pokud provádíte instalaci pomocí InstallAzureCli, az component update se nepodporuje. Pokud chcete provést aktualizaci na nejnovější rozhraní příkazového řádku, spusťte znovu curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash.

Pokud chcete provést odinstalaci, přečtěte si pokyny k ruční odinstalaci.

Docker

Udržujeme image Dockeru s předkonfigurovaným Azure CLI.

Nainstalujte Azure CLI pomocí docker run.

docker run azuresdk/azure-cli-python:<version>

Podívejte se na naše značky pro Docker, kde najdete dostupné verze.

Poznámka

Pokud chcete převzít klíče SSH z vašeho uživatelského prostředí, pomocí příkazu -v ${HOME}:/root můžete připojit adresář $HOME jako /root.

docker run -v ${HOME}:/root azuresdk/azure-cli-python:<version>
Poznámka

Image Dockeru nepodporuje funkci component. Pokud chcete aktualizovat Azure CLI 2.0, pomocí příkazu docker run nainstalujte nejnovější image nebo konkrétní požadovanou image.

apt-get

V systémech založených na Debian nebo Ubuntu můžete Azure CLI 2.0 nainstalovat pomocí příkazu apt-get.

 1. Upravte seznam zdrojů.

  • 32bitový systém

   echo "deb https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
      sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
   
  • 64bitový systém

   echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
      sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
   
 2. Spusťte následující příkazy sudo:

  sudo apt-key adv --keyserver packages.microsoft.com --recv-keys 417A0893
  sudo apt-get install apt-transport-https
  sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli
  
Poznámka

Pokud provádíte instalaci pomocí apt-get, az component se nepodporuje. Pokud chcete aktualizovat rozhraní příkazového řádku, spusťte znovu sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli.

Pokud chcete provést odinstalaci, spusťte sudo apt-get remove azure-cli.

Požadavky pro Linux

 1. Pokud nemáte Python, nainstalujte si ho.

 2. V závislosti na vaší distribuci Linuxu nainstalujte příslušné požadované součásti.

  Platform       | Prerequisites
  ----------------------|---------------------------------------------
  Ubuntu 15.10 or 16.04 | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y libssl-dev libffi-dev python-dev build-essential
  Ubuntu 12.04 or 14.04 | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y libssl-dev libffi-dev python-dev
  Debian 8       | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y libssl-dev libffi-dev python-dev build-essential
  Debian 7       | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y libssl-dev libffi-dev python-dev
  CentOS 7.1 or 7.2   | sudo yum check-update; sudo yum install -y gcc libffi-devel python-devel openssl-devel
  RedHat 7.2      | sudo yum check-update; sudo yum install -y gcc libffi-devel python-devel openssl-devel
  SUSE OpenSUSE 13.2  | sudo zypper refresh && sudo zypper --non-interactive install gcc libffi-devel python-devel openssl-devel
  

Řešení potíží

Chyby s přesměrováním curl

Pokud dojde k chybě příkazu curl týkající se parametru -L nebo k chybě s oznámením „Object Moved“ (Objekt byl přesunut), zkuste místo adresy URL aka.ms použít úplnou adresu URL:

# If you see this:
curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  175 100  175  0   0  562   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  560
bash: line 1: syntax error near unexpected token `<'
'ash: line 1: `<html><head><title>Object moved</title></head><body>

#### Try this instead:
curl https://azurecliprod.blob.core.windows.net/install | bash

Odinstalace

Pokud jste k instalaci rozhraní příkazového řádku použili skript ze stránky https://aka.ms/InstallAzureCli, můžete ho odinstalovat následujícím způsobem.

 1. Odeberte nainstalované soubory.

  rm -r <install location>/lib/azure-cli
  rm <install location>/bin/az
  
 2. V souboru <install location>/.bash_profile odstraňte řádek <install location>/lib/azure-cli/az.completion.

Poznámka

Výchozí umístění instalace je /Users/<username>.

Pokud jste k instalaci rozhraní příkazového řádku použili apt-get nebo Docker, použijte stejný nástroj i k jeho odinstalaci.

Hlášení chyb a poskytnutí zpětné vazby

Pokud v nástroji narazíte na jakékoli chyby, přidejte problém v části Issues (Problémy) našeho úložiště GitHub. Pokud chcete poskytnout zpětnou vazbu z příkazového řádku, zkuste příkaz az feedback.