Postup instalace Azure CLI

rozhraní příkazového řádku Azure je k dispozici pro instalaci v prostředích Windows, macOS a Linux. Dá se spustit taky v kontejneru Docker a Azure Cloud Shell.

Instalace

Aktuální verze Azure CLI je 2.29.0. Informace o nejnovější verzi najdete v tématu Poznámky k verzi. Pokud chcete zjistit nainstalovanou verzi a zjistit, jestli potřebujete aktualizaci, spusťte příkaz az version.

Poznámka

Pokud používáte model nasazení Azure Classic, nainstalujte Azure Classic CLI.

Viz také