Úvod do modelu COM

COM je základní objektový model, na kterém jsou vytvořeny ovládací prvky ActiveX a OLE. Model COM umožňuje objektu zpřístupnit své funkce ostatním komponentám a hostování aplikací. Definuje jak objekt zpřístupňuje sebe, a jak toto ozáření funguje napříč procesy a napříč sítěmi. COM také definuje životní cyklus objektu.

Základem modelu COM jsou tyto koncepty:

  • Rozhraní – mechanismus, pomocí kterého objekt zpřístupňuje jeho funkci.

  • IUnknown – základní rozhraní, na kterém jsou všechna ostatní založena. Implementuje mechanismy odkazů a mechanizmy dotazování rozhraní spuštěné prostřednictvím modelu COM.

  • Počítání odkazů – způsob, jakým se objekt (nebo výhradně rozhraní) rozhodne, kdy se již nepoužívá a je proto zdarma odebrat sám sebe.

  • QueryInterface – metoda použitá pro dotazování objektu pro dané rozhraní.

  • Zařazování – mechanismus, který umožňuje použití objektů napříč vlákny, procesy a síťovými hranicemi, což umožňuje nezávisle na umístění.

  • Agregace – způsob, jakým může jeden objekt využít jiné.

Viz také:

Úvod do modelu COM a knihovny ATL
Objektový model součásti