Prohlížeč rozhraní API pro .NET.NET API Browser

Vítá vás prohlížeč rozhraní API .NET – vaše univerzálním nástrojem pro všechny. Na základě NET rozhraní API od Microsoftu.Welcome to the .NET API Browser – your one-stop shop for all .NET-based APIs from Microsoft. Spusťte hledání pro všechny spravované rozhraní API tak, že zadáte do pole níže.Start searching for any managed APIs by typing in the box below. Další informace o API Browser v našem blogovém příspěvku.You can learn more about the API Browser in our blog post. Pokud máte nějaké připomínky, vytvořte nový problém v MicrosoftDocs/úložišti zpětné vazby na Githubu.If you have any feedback, create a new issue in the MicrosoftDocs/feedback repo on GitHub.