Prohlížeč rozhraní API pro .NET.NET API browser

Vítá vás prohlížeč rozhraní .NET API – vaše zastavení pro všechny. Rozhraní API založená na síti od Microsoftu.Welcome to the .NET API browser – your one-stop shop for all .NET-based APIs from Microsoft. Zahajte hledání všech spravovaných rozhraní API zadáním následujícího pole.Start searching for any managed APIs by typing in the box below. Další informace o prohlížeči rozhraní API najdete v našem blogovém příspěvku.You can learn more about the API browser in our blog post. Pokud máte nějakou zpětnou vazbu, vytvořte nový problém v úložišti MicrosoftDocs/Feedback na GitHubu.If you have any feedback, create a new issue in the MicrosoftDocs/feedback repository on GitHub.