CodeElements.Reserved1(Object) Metoda

Definice

Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

public:
 void Reserved1(System::Object ^ Element);
public:
 void Reserved1(Platform::Object ^ Element);
void Reserved1(winrt::Windows::Foundation::IInspectable const & Element);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(4)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(65)]
public void Reserved1 (object Element);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(4)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(65)>]
abstract member Reserved1 : obj -> unit
Public Sub Reserved1 (Element As Object)

Parametry

Element
Object

Element.

Atributy

Platí pro