CookieAuthenticationEvents.SigningIn(CookieSigningInContext) Metoda

Definice

Vyvoláno během přihlašování

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ SigningIn(Microsoft::AspNetCore::Authentication::Cookies::CookieSigningInContext ^ context);
public virtual System.Threading.Tasks.Task SigningIn (Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieSigningInContext context);
abstract member SigningIn : Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieSigningInContext -> System.Threading.Tasks.Task
override this.SigningIn : Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieSigningInContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function SigningIn (context As CookieSigningInContext) As Task

Parametry

Návraty

Task

Implementuje

Platí pro