ICookieAuthenticationEvents.SigningOut(CookieSigningOutContext) Metoda

Definice

Volá se během procesu odhlašování kvůli rozšíření procesu čištění souborů cookie.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ SigningOut(Microsoft::AspNetCore::Authentication::Cookies::CookieSigningOutContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task SigningOut (Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieSigningOutContext context);
abstract member SigningOut : Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieSigningOutContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function SigningOut (context As CookieSigningOutContext) As Task

Parametry

context
CookieSigningOutContext

Obsahuje informace o přihlašovací relaci a také informace o ověřovacím souboru cookie.

Návraty

Task

Platí pro