OAuthCreatingTicketContext.Ticket Vlastnost

Definice

AuthenticationTicketKterý bude vytvořen.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Authentication::AuthenticationTicket ^ Ticket { Microsoft::AspNetCore::Authentication::AuthenticationTicket ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Authentication::AuthenticationTicket ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationTicket Ticket { get; set; }
member this.Ticket : Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationTicket with get, set
Public Property Ticket As AuthenticationTicket

Hodnota vlastnosti

AuthenticationTicket

Platí pro