InputRadioGroup<TValue>.BuildRenderTree(RenderTreeBuilder) Metoda

Definice

Vykreslí komponentu k dodanému RenderTreeBuilder .

protected:
 override void BuildRenderTree(Microsoft::AspNetCore::Components::Rendering::RenderTreeBuilder ^ builder);
protected override void BuildRenderTree (Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.RenderTreeBuilder builder);
override this.BuildRenderTree : Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.RenderTreeBuilder -> unit
Protected Overrides Sub BuildRenderTree (builder As RenderTreeBuilder)

Parametry

builder
RenderTreeBuilder

A RenderTreeBuilder který získá výstup vykreslování.

Platí pro