RemoteAuthenticationOptions<TRemoteAuthenticationProviderOptions>.ProviderOptions Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví možnosti poskytovatele.

public:
 property TRemoteAuthenticationProviderOptions ProviderOptions { TRemoteAuthenticationProviderOptions get(); };
public TRemoteAuthenticationProviderOptions ProviderOptions { get; }
member this.ProviderOptions : 'RemoteAuthenticationProviderOptions
Public ReadOnly Property ProviderOptions As TRemoteAuthenticationProviderOptions

Hodnota vlastnosti

TRemoteAuthenticationProviderOptions

Platí pro