DefaultHttpContext.Abort Metoda

Definice

Přeruší připojení podkladové této žádosti.

public:
 override void Abort();
public override void Abort ();
override this.Abort : unit -> unit
Public Overrides Sub Abort ()

Platí pro