IUserTwoFactorRecoveryCodeStore<TUser>.ReplaceCodesAsync(TUser, IEnumerable<String>, CancellationToken) Metoda

Definice

Aktualizuje kódy obnovení pro uživatele při zrušení platnosti všech předchozích kódů obnovení.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ReplaceCodesAsync(TUser user, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ recoveryCodes, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task ReplaceCodesAsync (TUser user, System.Collections.Generic.IEnumerable<string> recoveryCodes, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member ReplaceCodesAsync : 'User * seq<string> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ReplaceCodesAsync (user As TUser, recoveryCodes As IEnumerable(Of String), cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametry

user
TUser

Uživatel, pro kterého se mají ukládat nové kódy obnovení.

recoveryCodes
IEnumerable<String>

Nové kódy obnovení pro uživatele.

cancellationToken
CancellationToken

CancellationTokenSlouží k šíření oznámení, která by měla být operace zrušena.

Návraty

Task

Nové kódy obnovení pro uživatele.

Platí pro