RoleManager<TRole>.UpdateNormalizedRoleNameAsync(TRole) Metoda

Definice

Aktualizuje normalizovaný název pro zadanou role .

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ UpdateNormalizedRoleNameAsync(TRole role);
public virtual System.Threading.Tasks.Task UpdateNormalizedRoleNameAsync (TRole role);
abstract member UpdateNormalizedRoleNameAsync : 'Role -> System.Threading.Tasks.Task
override this.UpdateNormalizedRoleNameAsync : 'Role -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function UpdateNormalizedRoleNameAsync (role As TRole) As Task

Parametry

role
TRole

Role, jejíž normalizovaný název je potřeba aktualizovat

Návraty

Task

Task, Který představuje asynchronní operaci.

Platí pro