IValidationAttributeAdapterProvider Rozhraní

Definice

Poskytovatel pro poskytnutí IAttributeAdapter .

public interface class IValidationAttributeAdapterProvider
public interface IValidationAttributeAdapterProvider
type IValidationAttributeAdapterProvider = interface
Public Interface IValidationAttributeAdapterProvider
Odvozené

Metody

GetAttributeAdapter(ValidationAttribute, IStringLocalizer)

Vrátí hodnotu IAttributeAdapter pro daný ValidationAttribute .

Platí pro