FileResult.LastModified Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví informace o poslední změně přidružené k FileResult .

public:
 property Nullable<DateTimeOffset> LastModified { Nullable<DateTimeOffset> get(); void set(Nullable<DateTimeOffset> value); };
public DateTimeOffset? LastModified { get; set; }
member this.LastModified : Nullable<DateTimeOffset> with get, set
Public Property LastModified As Nullable(Of DateTimeOffset)

Hodnota vlastnosti

Nullable<DateTimeOffset>

Platí pro