NodeServicesOptions.EnvironmentVariables Vlastnost

Definice

Pokud je nastavená, Node.js instance s určenými proměnnými prostředí.

public:
 property System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ EnvironmentVariables { System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ get(); void set(System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ value); };
public System.Collections.Generic.IDictionary<string,string> EnvironmentVariables { get; set; }
member this.EnvironmentVariables : System.Collections.Generic.IDictionary<string, string> with get, set
Public Property EnvironmentVariables As IDictionary(Of String, String)

Hodnota vlastnosti

IDictionary<String,String>

Platí pro