NodeServicesOptions.NodeInstanceFactory Vlastnost

Definice

Určuje, jak vytvořit Node.js instance. Zapouzdřuje INodeInstance všechny podrobnosti o tom, Node.js instance jsou spuštěny a komunikovány. Nová instance se vytvoří automaticky, pokud se předchozí instance ukončila (například kvůli změně INodeInstance zdrojového souboru).

public:
 property Func<Microsoft::AspNetCore::NodeServices::HostingModels::INodeInstance ^> ^ NodeInstanceFactory { Func<Microsoft::AspNetCore::NodeServices::HostingModels::INodeInstance ^> ^ get(); void set(Func<Microsoft::AspNetCore::NodeServices::HostingModels::INodeInstance ^> ^ value); };
public Func<Microsoft.AspNetCore.NodeServices.HostingModels.INodeInstance> NodeInstanceFactory { get; set; }
member this.NodeInstanceFactory : Func<Microsoft.AspNetCore.NodeServices.HostingModels.INodeInstance> with get, set
Public Property NodeInstanceFactory As Func(Of INodeInstance)

Hodnota vlastnosti

Func<INodeInstance>

Platí pro