StringAsTempFile(String, CancellationToken) Konstruktor

Definice

Vytvořte novou instanci StringAsTempFile .

public:
 StringAsTempFile(System::String ^ content, System::Threading::CancellationToken applicationStoppingToken);
public StringAsTempFile (string content, System.Threading.CancellationToken applicationStoppingToken);
new Microsoft.AspNetCore.NodeServices.StringAsTempFile : string * System.Threading.CancellationToken -> Microsoft.AspNetCore.NodeServices.StringAsTempFile
Public Sub New (content As String, applicationStoppingToken As CancellationToken)

Parametry

content
String

Obsah dočasného souboru, který má být vytvořen.

applicationStoppingToken
CancellationToken

Token, který označuje, kdy se hostitelská aplikace zastavuje.

Platí pro