ITagHelper.ProcessAsync(TagHelperContext, TagHelperOutput) Metoda

Definice

Asynchronně spustí ITagHelper s danými context a output .

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ProcessAsync(Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperContext ^ context, Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperOutput ^ output);
public System.Threading.Tasks.Task ProcessAsync (Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext context, Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput output);
abstract member ProcessAsync : Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext * Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ProcessAsync (context As TagHelperContext, output As TagHelperOutput) As Task

Parametry

context
TagHelperContext

Obsahuje informace spojené s aktuální značkou HTML.

output
TagHelperOutput

Stavový prvek HTML použitý pro vygenerování značky jazyka HTML.

Návraty

Task

A Task který při dokončení aktualizuje output .

Platí pro