RouteData.Values Vlastnost

Definice

Získá hodnoty vytvořené trasami v aktuální cestě směrování.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Routing::RouteValueDictionary ^ Values { Microsoft::AspNetCore::Routing::RouteValueDictionary ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteValueDictionary Values { get; }
member this.Values : Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteValueDictionary
Public ReadOnly Property Values As RouteValueDictionary

Hodnota vlastnosti

RouteValueDictionary

Platí pro