GraphBuildSubmissionCompleteCallback Delegát

Definice

Zpětné volání používané pro příjem oznámení o dokončení sestavení.A callback used to receive notification that a build has completed.

public delegate void GraphBuildSubmissionCompleteCallback(GraphBuildSubmission ^ submission);
public delegate void GraphBuildSubmissionCompleteCallback(GraphBuildSubmission submission);
type GraphBuildSubmissionCompleteCallback = delegate of GraphBuildSubmission -> unit
Public Delegate Sub GraphBuildSubmissionCompleteCallback(submission As GraphBuildSubmission)

Parametry

Poznámky

Při vyvolání tohoto delegáta bude WaitHandle v BuildSubmission být správcem signalizována a OverallBuildResult bude platný.When this delegate is invoked, the WaitHandle on the BuildSubmission will have been be signalled and the OverallBuildResult will be valid.

Platí pro