AspNetCompiler.Execute Metoda

Definice

Přepište metodu Execute, aby bylo možné odesílat události ExternalProjectStarted/dokončení.Override the Execute method to be able to send ExternalProjectStarted/Finished events.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 override bool Execute();
public override bool Execute ();
override this.Execute : unit -> bool
Public Overrides Function Execute () As Boolean

Návraty

Boolean

Platí pro