Manifest.OutputMessages Vlastnost

Definice

Obsahuje kolekci aktuálních chybových zpráv a upozornění.Contains a collection of current error and warning messages.

public:
 property Microsoft::Build::Tasks::Deployment::ManifestUtilities::OutputMessageCollection ^ OutputMessages { Microsoft::Build::Tasks::Deployment::ManifestUtilities::OutputMessageCollection ^ get(); };
public Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.OutputMessageCollection OutputMessages { get; }
member this.OutputMessages : Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.OutputMessageCollection
Public ReadOnly Property OutputMessages As OutputMessageCollection

Hodnota vlastnosti

OutputMessageCollection

OutputMessageCollectionObjekt, který obsahuje kolekci aktuálních chybových zpráv a upozornění.An OutputMessageCollection object, which contains a collection of current error and warning messages.

Platí pro