GenerateManifestBase.FindFileFromItem(ITaskItem) Metoda

Definice

Vrátí odkaz na soubor manifestu, který odpovídá zadané položce.Returns the manifest file reference that matches the specified item.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected public:
 Microsoft::Build::Tasks::Deployment::ManifestUtilities::FileReference ^ FindFileFromItem(Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^ item);
protected internal Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.FileReference FindFileFromItem (Microsoft.Build.Framework.ITaskItem item);
member this.FindFileFromItem : Microsoft.Build.Framework.ITaskItem -> Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.FileReference
Protected Friend Function FindFileFromItem (item As ITaskItem) As FileReference

Parametry

item
ITaskItem

Položka, pro kterou se má získat odkaz na souborThe item to get a file reference for.

Návraty

FileReference

Odkaz na soubor manifestu, který odpovídá zadané položce.The manifest file reference that matches the specified item.

Poznámky

Pokud odkaz na soubor neexistuje v manifestu pro zadanou položku, pak tato metoda přidá odkaz na soubor pro tuto položku.If the file reference does not exist in the manifest for the specified item, then this method adds a file reference for this item.

Platí pro