ManagedCompiler.NoWin32Manifest Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která určuje, jestli se pro aplikaci vygeneruje externí manifest řízení uživatelských účtů.Gets or sets a Boolean value that specifies whether an external UAC manifest is generated for the application.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property bool NoWin32Manifest { bool get(); void set(bool value); };
public bool NoWin32Manifest { get; set; }
member this.NoWin32Manifest : bool with get, set
Public Property NoWin32Manifest As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

truePokud je pro aplikaci generován manifest externího řízení uživatelských účtů; v opačném případě false .true if an external UAC manifest is generated for the application; otherwise, false.

Platí pro