ResolveProjectBase.GetProjectElement(ITaskItem) Metoda

Definice

Pomocná metoda pro načtení elementu XML pro daný projektHelper method for retrieving the XML element for the given project

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected:
 System::Xml::XmlElement ^ GetProjectElement(Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^ projectRef);
protected System.Xml.XmlElement GetProjectElement (Microsoft.Build.Framework.ITaskItem projectRef);
member this.GetProjectElement : Microsoft.Build.Framework.ITaskItem -> System.Xml.XmlElement
Protected Function GetProjectElement (projectRef As ITaskItem) As XmlElement

Parametry

projectRef
ITaskItem

Položka odkazu na projektThe project reference item.

Návraty

XmlElement

Prvek projektu.The project element.

Platí pro