ToolTask.ToolPath Vlastnost

Definice

Vlastnost Visible projektu umožňuje uživateli přepsat cestu ke spustitelnému souboru.Project-visible property allows the user to override the path to the executable.

public:
 property System::String ^ ToolPath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ToolPath { get; set; }
member this.ToolPath : string with get, set
Public Property ToolPath As String

Hodnota vlastnosti

String

Cesta k nástrojiPath to tool.

Platí pro