BackgroundService.ExecuteAsync(CancellationToken) Metoda

Definice

Tato metoda se volá při IHostedService spuštění . Implementace by měla vrátit úlohu, která představuje dobu života dlouhotr běžící operace nebo prováděných operací.

protected:
 abstract System::Threading::Tasks::Task ^ ExecuteAsync(System::Threading::CancellationToken stoppingToken);
protected abstract System.Threading.Tasks.Task ExecuteAsync (System.Threading.CancellationToken stoppingToken);
abstract member ExecuteAsync : System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Protected MustOverride Function ExecuteAsync (stoppingToken As CancellationToken) As Task

Parametry

stoppingToken
CancellationToken

Aktivuje se StopAsync(CancellationToken) při volání.

Návraty

Task

Objekt Task , který představuje dlouho běžící operace.

Platí pro