ILogger.BeginScope<TState>(TState) Metoda

Definice

Zahájí obor logické operace.

public:
generic <typename TState>
 IDisposable ^ BeginScope(TState state);
public IDisposable BeginScope<TState> (TState state);
abstract member BeginScope : 'State -> IDisposable
Public Function BeginScope(Of TState) (state As TState) As IDisposable

Parametry typu

TState

Typ stavu, pro který má být zahájen rozsah.

Parametry

state
TState

Identifikátor oboru

Návraty

IDisposable

Objekt na jedno použití, který ukončí rozsah logické operace při Dispose.

Platí pro